مذاکره مهم ترین و رایج ترین وسیله برقراری ارتباط بین انسان هاست.

اولین تجربه انسان برای این تعامل در خانواده آغاز می‌شود و به جامعه جهانی ختم میشود.

انسان ها باهم مذاکره میکنند تا با دیگران برای رسیدن به نیازهای خود و به عبارت دیگر منافع مشروط خود به توافق برسند.

با ورود سازمان ها از قبیل شرکت ها، بانک ها،

موسسات دولتی و شهرداری ها و نهاد های دیگر مذاکرات انسان ها جدی تر و سرنوست ساز تر شده است.

آشنایی و نهایتا سلطه بر اصول و فنون مذاکره،

انسان ها را به این توانایی مجهز میکند که در جریان ارتباطات با دیگران

در هر سطحی به توافق معقول، منطقی، منصفانه، قابل دوام و منسجمی دست یابند.

2018-07-17

مذاکره – واکنش شما در قبال بروز اختلاف عقیده و کشمکش در مذاکره

مذاکره – واکنش شما در قبال بروز اختلاف عقیده و کشمکش در مذاکره در زیر گزاره‌هایی را دربارۀ واکنش‌های شخصی خود نسبت به اختلاف عقیده و […]

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.