پژوهشگران موفق پویا

زمینه‌هاي فعالیت مرکز مشاوره کارآفرینی

در چهارچوب مجوز صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه، مرکز مشاوره میتواند در تمامی یا بخشی از زمینـه هـاي ذیـل در سـطح اسـتان فعالیت نماید:
– شبکه‌سازی و بهم‌رسانی کسب‌وکارهای یک رسته تخصصی
– ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه از جملـه تهیـه و اجـراي: طـرح تـوجیهی فنـی و اقتصادی (امکان سنجی FS(؛ طرح کسب و کار BP ؛ مدل کسب و کار BM
– هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چارچوب طرح‌های نوآورانه و بازارپذیر کسب‌و کار
– ارائه مشاوره‌های تخصصی به کارآفرینان و کسب‌و کارهای نوپا (استارت آپ هـا) و کسـب‌و کارهـای تعاون محور با رویکرد افزایش توان رقابت‌پذیري در بازارهای هدف
– ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهای تامین مالی طرح‌های نوآورانه
– عارضه یابی کسب‌وکارهاي تعاونی و کسب‌و کارهاي نوپا (استارتآپ‌ها) و ارائه راهکارهای تخصصی
– ارزیابی همه جانبه (فنی- اقتصادي) طرح‌های نوآورانه، شاخص های سودآوری و تبیین فرآیندها
– ارایه مشاوره به منظور جذب فناوري‌های نوین، به کارگیری تکنولوژی‌های مدرن و افزایش دانش فنی
– بنگاه‌های اقتصادی، تعاونی‌ها و بنگاه‌های اجتماعی
– ارائه خدمات مشاوره‌ی آموزشی، برنامه‌ریزی و مدیریتی به کسب‌وکارها و تعاونی‌ها
– ارائه مشاوره در افزایش بهره‌وری، مدیریت جامع کیفیت بـه کسـب‌و کارهـا و انـواع تعـاونی هـای تولیدی، توزیعی و خدماتی
– برگزاری رویدادهای ترویجی کارآفرینی از جمله اردوها، تورهای کارآفرینی، باشگاه‌های کـارآفرینی و نظایر آن
– برگزاری رویدادها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی کارآفرینی
– ارائه خدمات تجاری سازی فناوری و ارزش‌گذاری فناوری
– ارائه خدمات صادرات و بین المللی‌سازی کالا و خدمات
زمینه فعالیت شتابدهنده‌ها:
– کمک به کوتاه کردن روند راه اندازی و توسعه‌ی کسب‌و کارهای نوپا برای مدت محدود
– کمک به بالا بردن کیفیت محصولات، خدمات و ثبات مالی کسبو کارهای نوپا
– ارائه فضای کار مناسب به منظور استقرار کسب‌و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)
– توانمندسازی کسب‌و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌های پذیرفته شده)
– ارائه خدمات مربیگری، راهنمایی و مشاوره به کسب‌و کارهای نوپا (استارت‌آپ ها)
– تامین مالی مرحله نوزادی کسب‌و کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)
– برگزاری رویدادها و کارگاه های آموزشی
خدمات فضای کاری مشترک در مرکز مشاوره کارآفرینی:
– ایجاد شبکه سیال بین کارآفرینان، صاحبان ایده و…
– تشکیل تیم‌های کاری
– تعامل تیم‌ها و افراد باهم و با سرمایه‌گذاران
– پرورش استعدادهای نوآورانه در منطقه
– برگزاری رویدادها و کارگاه های آموزشی در زمینه کاری تیم‌ها
– برگزاری دورهمی کارآفرینی
– فراهم کردن خدمات حقوقی و مشاوره‌ای برای کسب‌وکار هـای نوپـای مسـتقر در فضـای کاری مشترک
فضا و امکانات کافه‌های کارآفرینی:
– فضا و مکان کافه می‌تواند یکی از کافی‌شاپ هـای سـطح شـهر یـا یـک فضـای مسطح در اماکن فرهنگی، دانشگاهی یا در شهرک‌های صنعتی کـه محـل رفـت و آمد دانشجویان، کارآفرینان، صاحبان ایده، سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران باشد؛ که می تواند به محل گردهمایی آن‌ها تبدیل گردد.
– تجهیز فضای کافه به دوربین مداربسته.
– به منظور تامین هزینه برگزاری و اداره کافه، راهبر با نظارت و تایید اداره کل می‌تواند مبلغـی را جهت حق عضویت از اعضای داوطلب دریافت نماید.
زمینه فعالیت کافه کارآفرینی:
– شبکه‌سازی و برقراری ارتباط درمیان گروه‌های مخاطبان
– برنامه‌ریزی و برگزاری برنامه‌های منظم (نشست‌ها، رویدادها، جلسات، دورهمی‌هـا، میزهـای گفت‌وگو، فضای کاری مشترک و…)
– دعوت از کارآفرینان، صاحبان ایده، سرمایه‌گذاران و مسئولین دولتی در نشست‌ها و رویدادها و دعوت و دورهمی کارآفرینان و مسئولین دولتی
– برگزاری رویدادها و کارگاه های آموزشی
– برگزاری دورهمی های کارآفرینی
– تنظیم جلسات تجاری برای کارآفرینان

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.