نوشته‌ها

چند نکته در مورد گوش دادن فعال

توسعه مهارت‌های ارتباطی – گوش دادن فعال و توجه

لطفا قبل از خواندن مطالب این بخش، ذهن خود را از مطالبی که در گذشته آموخته اید خالی کنید تا این امکان باشد که با توجه بیشتری آنها را دنبال کنید… حتما تا امروز پیرامون تفاوت گوش دادن و شنیدن زیاد شنیده اید! و به همین دلیل صحبت در بار…