نوشته‌ها

علی نظیری استراتژی فروش

سیستم فروش؛ نتیجه‌محور یا روندمحور

بطور کلی سیستم های فروش به دو دسته تقسیم می‌شوند. سیستم های روندمحور و سیستم های نتیجه محور. مدیران باید تصمیم بگیرند که با شرایط کنونی شرکت و با در نظر گرفتن همه عوامل، شرکت باید با دیدگاه روند محور کنترل شود یا انکه نتیجه محور عمل کند...
,

فاکتور های اساسی برای طراحی یک سیستم فروش

قطعا طراحی سیستم فروش در هر اتاق فروشی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد و مدیران فروش با آن سرو کار دارند با این تفاوت که هیج الگوی یکسانی در ...
ده راهکار عملی بازاریابی - علی نظیری

10 راهکار برای گسترش برنامه بازاریابی

مواردی که در زیر می‌خوانید، بخشی از تجربه شخصیِ بنده است. با انجام این راهکار های ساده اما موثر در مدت زمانی نسبتا کوتاه، تحول در صندوق فروشگاه و یا حساب شرکتتان را بخوبی لمس خواهید کرد.