وبینار لحظه‌های مثبت 23 اسفند

رویداد جمعه‌های مثبت که هر جمعه برگزار می‌شود، به علت پیشگیری از انتشار ویروس کرنا تا اطلاع ثانوی به صورت وبینار و در اینستاگرام برگزار خواهد شد. جمعه 23 اسفند ساعت 20-21 سولین جمعه مثبت وبیناری برگزار می‌شود. برای شرکت در این رویداد پس از تماس ب…