ارتباط موثر و بازاریابی

در این کارگاه آموزشی که در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۵ بگزار شد، از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴:۳۰ در مجتمع بانک سینا پیرامون نحوه ی استفاده از روابط برای افزایش راندمان فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • حضار در کلاس: ۲۶ نفر

    این مربوط به حضور در کلاس است.

  • اساتید: استاد نظیری

    نقش ارتباطات در بازاریابی

  • سطح کلاس: مقدماتی
190

دقیقه آموزش مفید