سمینار تحول فردی

در این کارگاه آموزشی که در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ در بنیاد سلامت نسل فردا واقع در خیابان پاستور شهر تبریز برگزار شد، پیرامون تکنیک های استفاده از قدرت ذهن و تحول در مسیر موفقیت بحث و گفتگو گردید.

  • حضار در کلاس: ۳۶ نفر
  • اساتید: استاد نظیری

    تحول فردی

  • سطح کلاس: متوسط
130

دقیقه آموزش مفید