گزیده ای از قانون جذب ۲

این جلسات در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در مجتمع فرهنگی آموزشی خانه کارگر برگزار شد. در این سمینار مبانی پایه ای موفقیت و تکنیک های ذهنی مورد بررسی قرار گرفت…

  • حضار در کلاس: ۳۵ نفر
  • اساتید: استاد نظیری

    استفاده از قانون جذب در موفقیت

  • سطح کلاس: متوسط
190

دقیقه آموزش مفید