ارتباط موثر و بازاریابی ۲

این کارگاه آموزشی تحت عنوان “ارتباط موثر و بازاریابی” در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ بگزار شد. از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۴:۳۰ در مجتمع بانک سینا پیرامون نحوه ی استفاده از روابط برای افزایش راندمان فروش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  • حضار در کلاس: ۳۲ نفر

    این مربوط به حضور در کلاس است.

  • اساتید: استاد نظیری

    نقش ارتباطات در بازاریابی

  • سطح کلاس: میانه
170

دقیقه آموزش مفید